ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Day Camp
โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุจักิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (Day Camp) ในวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมรวิทยากรเป็นครูต่างชาติ และคณาจารณ์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ความรู้ในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2563,08:28   อ่าน 780 ครั้ง