ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายแสนสุข มิตรยง
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0871472097
ชื่อ-นามสกุล : นางแจ่มจันทร์ อ่อนปะคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยารสถานศึกษาฝ่ายงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0979785891
อีเมล์ : ่่jonpakum@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดารัตน์ สิงห์อุร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :