ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 10) 17 ก.พ. 64
ประกาศเทศบาลตำบลคลองตำหรุ เรื่องการปิดโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ (อ่าน 3127) 11 ก.ย. 63
แจ้งการดำเนินโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ (อ่าน 3125) 10 ก.ย. 63
แจ้งหยุดเรียน วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากคณะครูเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการบริหารการศึ (อ่าน 3115) 09 ก.ย. 63
เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3156) 03 ก.ย. 63
รับสมัครครูภาษาอังกฤษ 1อัตรา (อ่าน 3126) 03 ก.ย. 63