ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาว กัญญาณิษฐ์ เศรษฐีสำเภา
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3