กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนพวรรณ ปัญญาแหลม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0918831666
อีเมล์ : ืีnumtandum55@hotmail.com

นางสมรักษ์ เรืองศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0859032989
อีเมล์ : pook1217@hotmail.co.th