กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจารุณี จินตประสาท
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0955518446
อีเมล์ : ่jarunee.pattama@gmail.com

นางสาวอารีรัตน์ ต่ายเนาว์ดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0617123675
อีเมล์ : areerat_jernny@outlook.com

นายกิตติพงศ์ ศรีสังค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0805193466
อีเมล์ : pid_samui@hotmail.com