กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกวิน จีจู
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0875394581
อีเมล์ : kawin_kung@hotmail.co.th