กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพรรณวิภา ทองพันธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0902975654
อีเมล์ : thongfar23@gmail.com

นายพร จันทาทิพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0868022173

นายวิโรจน์ ขอแนบกลาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0899254676
อีเมล์ : tomtom1980awy@gmail.com