กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกัญาญิษฐ์ เศรษฐีสำเภาทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0969458463
อีเมล์ : ่jantarat.nok66@gmail.com