ฝ่ายการเงิน

นางรัตชนุน พูดเพราะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0861116495