กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางแจ่มจันทร์ อ่อนปะคำ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0879785891
อีเมล์ : jonpakum@gmail.com

นางสุดารัตน์ สิงห์อุดร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0837675202
อีเมล์ : sutarat004@hotmail.com

นายโรเมล วาเลนเซีย ทาบูลา
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0928070956
อีเมล์ : rutabula @gmail.com

นางรภัสสา จินาคำ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 092-9748391
อีเมล์ : krurapatsa@gmail.com

Mr. Regime Cubero Penaso
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

Miss Elen Sargsyan
ครูอัตราจ้าง