ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางแจ่มจันทร์ อ่อนปะคำ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุดารัตน์ สิงห์อุดร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอเล็คซานเดอร์
ครูอัตราจ้าง

นายโรเมล วาเลนเซีย ทาบูลา
ครูอัตราจ้าง

โอก้า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1