ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการสะกดคำ short vowels sound โดยใช้รูปแบบของแฮร์โรว์
ชื่ออาจารย์ : นางแจ่มจันทร์ อ่อนปะคำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,16:42  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนออนไลน์ พรบ.คอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติพงศ์ ศรีสังค์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2564,18:51  อ่าน 322 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารอาหาร
ชื่ออาจารย์ : นางจารุณี จินตประสาท
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2564,21:21  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายโรเมล วาเลนเซีย ทาบูลา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,09:47  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายโรเมล วาเลนเซีย ทาบูลา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,09:16  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายโรเมล วาเลนเซีย ทาบูลา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,09:15  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายโรเมล วาเลนเซีย ทาบูลา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,09:15  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายโรเมล วาเลนเซีย ทาบูลา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,09:14  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Telling the time ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสุดารัตน์ สิงห์อุดร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,19:35  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : Mr. Regime Cubero Penaso
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,12:26  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..